Čudesa

Save Kovačevića 10 Kragujevac, Kragujevac Lepenica

Jaja sa slaninom u lepinji

2 jaja , 50g slanine