Čudesa

Save Kovačevića 10 Kragujevac, Kragujevac Lepenica

Čudesni pileći combo

Punjeni pileći file, onion rings i coca cola 0.33 l