Čudesa

Save Kovačevića 10 Kragujevac, Kragujevac Lepenica

Dimljena slanina

200g