Čudesa

Save Kovačevića 10 Kragujevac, Kragujevac Lepenica

Ćevapi u kajmaku

5 komada, 250 g